Aviso legal

 

 

marcadorAVISO LEGAL:


O Concello de Campo Lameiro é o titular do seguinte dominio:

http://www.campolameiro.com

Contacto: Concello de Campo Lameiro. A Lagoa. 
Praza da Provincia de Pontevedra, 1 36110 Campo Lameiro 
Telf: 986 75 20 34  - 986 75 24 84 FAx: 986 75 20 84
 

O Concello de Campo Lameiro adoptou os niveis de seguridade de protección dos datos persoais legalmente requiridos, e instalou os medios e medidas técnicas o seu alcance para evitar a pérda, mal uso, alteración, acceso non autorizado e roubo dos datos persoais facilitados. Malia iso, o usuario ten que ser consciente de que as medidas de seguridade en Internet no son inexpugnables.

 

Concello de Campo Lameiro, garantiza a confidencialidade dos datos de carácter persoal facilitados polos usuarios e seu tratamento automatizado de acordo á lexislación vixente sobre protección de datos de carácter persoal (Lei Orgánica 15/99, de 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal, o Real Decreto 994/1999, de 11 de xuño, polo que se aproba o Regulamento de medidas de seguridade dos arquivos automatizados que conteñan datos de carácter persoal, así como toda a normativa aplicable nesta materia.

 

O/a interesado/a poderá exercer seus dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición, nos termos establecidos na lexislación aplicable, por escrito dirixido ó Concello de Campo Lameiro : Praza da Provincia de Pontevedra, 1 36110 Campo Lameiro . En ningún caso o Concello de Campo Lameiro utilizará os datos persoais para outro fin que no sexa establecer contacto co usuario, cando o motivo así o requira. Os contidos do sitio web Concello de Campo Lameiro poderán ser modificados e actualizados polo Concello sen previo aviso, tanto no referente ás informacións como á estructura e deseño gráfico.

 

O Concello de Campo Lameiro inclúe no seu sitio web enlaces a contidos externos que considera de interese para o cidadán. A este respecto, o Concello de Campo Lameiro non se responsabiliza das modificacións que poidan producirse nos destinos dos enlaces externos incluídos no sitio municipal, nin do uso que se faga deses contidos por parte dos usuarios da web.

 

O Concello de Campo Lameiro é titular dos dereitos de propiedade intelectual do deseño e códigos que se recollen nos dominios de Internet mencionados arriba, agás que se faga referencia expresa en senso contrario.

 

O Concello de Campo Lameiro non será responsable dos fallos que se puidesen producir nas comunicacións, non comprometéndose tampouco a que a rede de transmisión estea operativa en todo momento. O usuario recoñece e acepta que o uso dos contidos e servizos ofrecidos polo Concello de Campo Lameiro na súa web realízase baixo o seu único e exclusivo risco e responsabilidade.