Contacto

 

 

marcadorDEPENDENCIAS DO CONCELLO:

A Lagoa. Praza da Provincia de Pontevedra, 1
36110 Campo Lameiro
Telf:986 75 20 34 - 986 752 484 
Fax: 986 75 20 84

 

marcadorCORREO ELECTRÓNICO:
alcaldia@campolameiro.com
oficinas@campolameiro.com
biblioteca@campolameiro.com 
tecnicoempleo@campolameiro.com
servizossociais@campolameiro.com
secretaria@campolameiro.com obradoiro@campolameiro.com


marcadorSERVIZO DE TAXIS:
Javier Silva Prieto, A LAgoa 630 671 866

Paz Vidal Fontenla, 697 813 661

David Carramal, 699 455 535marcadorASOCIACIÓNS E ENTIDADES LOCAIS:

Asociación Cultural "Vintureira" 986 684 070 
Asociación Xuvenil "O Costado" 986 752 013 
Asociación Xuvenil "O Outeiriño" 
Banda de Música U.C. Campo Lameiro 654 512 323
Escola de Música Campo Lameiro 654 512 323
Coral de Música Campo Lameiro 986 844 013 - 986 752 459 
Asociación Veciñal "Painceiros" 986 752 441 
Coto de Caza "Conla"  
Coto de Caza "Campo" 986 752 201 
Club de Futbol Campo Lameiro CD 986 752 047   
Mulleres Rurais de Campo Lameiro 986 742 109


marcadorDIRECTORIO:
Servizos Operarios: 669 707 377 - 669 707 378 - 669 707 379
Farmacia: 986 752 030
Punto de Atención á Infancia: 986752305 - Fax: 986752305

Grupo Escolar: 986 752 035 
Centro de Saúde ( Chanciña s/n. A Lagoa 36110 Campo Lameiro): 986 75 20 70