Parroquias e Lugares de Campo Lameiro

 

 

 

 parroquias - As Fragas:

Lugares: Laxe, Reboredo, As Cruces, Cerdeiras, Fontenla, Mullerboa, Redonde e Gargallóns
Festas Patronais de Santa Mariña de Fragas: 17,18 e 19 de xullo

- Campo Lameiro (Santo Miguel do Campo):

Lugares: A Lagoa, Campo Lameiro,Chacente,Morañó, Praderei e Alende
Festa do Santísimo Sacramento de Santo Miguel de Campo Lameiro.: 1º fin de semana de agosto
Festas Patronais de Santo Miguel de Campo Lameiro: último fin de semana de setembro 
Festa de S. Roque en Campo Lameiro: 30 de setembro

- Couso (Santo Cristobo de Couso):

Lugares: Rozas,Castriño,Liñares, Fafide, Padín, Cimadevila e Castro de Orto
Festa do Santísimo Sacramento en Santo Cristovo de Couso: 22 de xuño
Festas Patronais de Santo Cristovo de Couso: 27,28 e 29 de xullo

- Moimenta (Santa María de Moimenta):

Lugares: Moimenta, Lamosa, Painceiros, Paredes, Armonda e A Brea
Festas Patronais de Santa Mª. de Mouimenta: 15,16, e 17 de agosto
espacio

-Morillas(Santiago de Morillas):

Lugares: Morillas e Caneda)
Festas Patronais de Santiago de Morillas: 25 de xullo
espacio

- San Isidro de Montes

Lugares: Parada e Fornelos
Festa de San Benito en Parada: 21 de marzo 
Festas Patronais de San Isidro Labrador: 15 de maio 
espacio

 

 

lugares de Campo Lameiro

 

 

 

marcadorAs Fragas    
as fragas    
     
sta Mariña de As Fragas sta Mariña de As Fragas sta Mariña de As Fragas
Santa Mariña de As Fragas
Sta Mariña (Tímpano) Rio Maneses
     
as Fragas as Fragas  
Santa Mariña de As Fragas Cruceiro  

 

 

 

 

 

marcadorCampo Lameiro    
Campo Lameiro    
     
Campo Lameiro Campo lameiro Piscina Municipal de Campo Lameiro
Santo Miguel do Campo
Casa do Concello Piscina Municipal
     
 Campo Lameiro  Campo Lameiro  Campo Lameiro
Abside de Santo Miguel de Campo Campo Lameiro Campo Lameiro
  Campo Lameiro Campo Lameiro
 Campo Lameiro Penalba  
Campo de futbol e piscina Penalba  

 

 

 

 

 

marcadorCouso    
couso    
     
Couso San Cristobo de Couso Local Social de Couso
Capela de Castro de Couso
San Cristobo de Couso Local social de Couso
     
     

 

 

 

 

 

 

marcadorMoimeta    
Moimenta    
     
Muiños de Moimenta Santa. María de Moimenta Vista dende canle dun muiño
Muiños de Moimenta
Santa María de Moimenta Vista dende canle dun muiño
     
     

 

 

 

marcadorMorillas    
Morillas    
     
Santiago de Morillas Mataboies e Pantrigo  
Santiago de Morillas
Areas de Matabois e Pantrigo  
     
     

 

 

 

 

marcadorSan Isidro de Montes    
San Isidro de Montes    
     
Santo Benito de Parada Horreos de Parada San Isidro
Santo Benito de Parada
Horreos de Parada Igrexa de San Isidro
     
     

 

 

 

 

 

 

 

 

subir