Regulamentos:

 

 

 

 

marcadorRegulamentospdf APROBACIÓN DEFINITIVA ORDENANZA REGULADORA PUNTO DE ALMACENAXE

pdf REGULAMENTO PARA O REPARTO DOS EXCEDENTES DE ALIMENTOS DA UNIÓN EUROPEA

pdf APROBACIÓN ONDENANZA REGULADORA VENTA AMBULANTE

pdfORDENANZA DE LIMPEZA VIARIA

pdf ORDENANZA DE TRANSPARENCIA E DO BO GOBERNO

pdf ORDENANZA REGULADORA DA CESIÓN DE USO DE LOCAIS MUNICIPAIS A ASOCIACIÓNS CIDADÁNS

pdf ORDENANZA REGULADORA DE AXUDAS PARA O FOMENTO DA NATALIDADE

pdfORDENANZA REGULADORA DO SERVIZO DE RECOLLIDA DO LIXO

pdfORDENANZA REGULADORA DO SERVIZO MUNICIPAL DE AXUDA NO FOGAR

 

 

 

 

 

subir